No Child should live in fear!

Huisregels

Taken  en bevoegdheden bestuur / vertouwenspersonen

De Voorzitter:

Is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de stichting op elkaar af Inspireert de overige bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking
Leidt de vergaderingen en besprekingen en neemt verantwoordelijkheid
Is de spreekbuis van het bestuur naar de full members, members en actieve support

De Secretaris:

Het opzetten en bijhouden van het archief ten behoeve van de notulen
Het bijhouden van de administratie en contactgegevens
Het voorbereiden en plannen van vergaderingen, in overleg met de voorzitter
Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels
Het publiceren van de mededelingen namens het bestuur op het de daarvoor bestemde media

De Penningmeester:

Heeft uitsluitend een adviserende en ondersteunende rol binnen het bestuur
Heeft het beheer over de bankrekeningen van de stichting
Betaalt de binnengekomen facturen en maakt facturen en bewaakt de betaling hiervan.
Stelt de bankafschriften en facturen per kwartaal beschikbaar aan het bestuur
Maakt de jaarrekening op.

Overige taken door aanvullende teams

Kas controle commissie

De Kascommissie van de stichting is een speciale commissie die als belangrijkste taak heeft het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester namens het bestuur.
De kascontroleurs worden op de ALV benoemd en zullen iedere keer 2 verschillende personen zijn.

 Lead Brotherhood

Is geen bestuurlijke functie, maar is een taak binnen de stichting en is als ondersteuning voor het bestuur.
Verantwoordelijk voor een veilige uitvoer van de ritten.
Het uitzetten van Ride outs
Het zorg dragen voor voldoende blokkers.
Het zorg dragen voor veiligheid binnen de rijders en ervoor zorgen dat er geen onveilige voertuigen meerijden.

 Lead Sisterhood

Is geen bestuurlijke functie, maar is een taak binnen de stichting en is als ondersteuning voor het bestuur.

Vertrouwenspersoon

WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON (taken)

1. Opvang en, begeleid en informeren  van de vrijwilliger.

2. Voorlichten, informeren en inspireren van de stichting.

3. Adviseren van bestuur.

De taken en acties die onder deze hoofdtaken vallen, kunnen in elke stichting op details aangepast worden. Deze lijst van taken en acties is een leidraad voor de vertrouwenspersoon om in een gesprek met het bestuur zijn functie in de stichting concreet vorm te geven.


 Zie ook het reglement,  klik hier

Follow us

Geplande events

Er staan geen geplande events klaar.