No Child should live in fear!

                                          

Wat betekent dat ? 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

INKOMSTEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

SCHENK- EN ERFBELASTING 

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging.
Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Beloningsbeleid:

The Childwatchers is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen enkele beloningen aan bestuur of members of supporters.( anders als in de statuten is weer gegeven)

Iedere vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de Stichting.
en zal alle bijkomende kosten persoonlijk dragen.

Follow us

Geplande events

Er staan geen geplande events klaar.